Smolander-Hauvonen: Paul Salminen - suomalaisen konserttikanteleen ja soittotekniikan kehittäjä

Paul Salminen - suomalaisen konserttikanteleen ja soittotekniikan kehittäjä

Teos jakautuu kolmeen pääosaan; ensimmäisessä käsitellään Paul Salmisen henkilöhistoriaa ja kanteleen soittohistoriallista taustaa. Toiseksi tarkastellaan Paul Salmisen konserttikanteleen eri kehitysvaiheita ja kolmanneksi hänen konserttikanteleelle kehittämää pedagogiikkaa ja siihen kuuluvaa sovitus- ja opetusmateriaalia analysien avulla.
Toimittanut: Annikki Smolander-Hauvonen

Hinta: 30,-
Kustantaja: Sibelius-Akatemia

 
©2006 IMU-Inkoon musiikki         Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään!